Yksilöllinen oppiminen digimateriaalin avulla

prezi

Anna Uusiniitty, äidinkieli ja kirjallisuus:

”Minulla on ollut tänä vuonna onni opettaa keskenään hyvin erilaisia ryhmiä. Onni siksi, että vain sillä tavalla huomaan, mikä toimii ja mikä ei. Onni myös siksi, että olen saanut huomata, että omatahtinen ja eriytetty opetus todella onnistuu ihan kaikkien ryhmien kanssa – kunhan vain suunnittelee huolella. Ja että omatahtisuudessakaan ei ole kysymys siitä, että opettaja ei opeta. Sitä tarvitaan. Olen huomannut itselleni parhaaksi tavaksi rakentaa opetuksen seuraavalla tavalla:

  • Jokaisen luokka-asteen (7.-9.) vuosi on jaettu neljään teemajaksoon. (Esimerkki 9. luokan teemajaksosta)
  • Teemajaksoissa tehtävät on jaettu perustehtäviin, syventäviin tehtäviin ja edistyneisiin tehtäviin. Jokainen oppilas suorittaa vähintään perustehtävät. Perustehtävien suorittamisella oppilas tavoittelee korkeintaan arvosanaa 7. Yksilöllistettyjä oppisisältöjä tekeville on oma E-jakso, jossa sisältöjä on karsittu enemmän.
  • Teemajaksojen lisäksi oppilaat suorittavat itsenäiseen tahtiin koko yläkoulun ajan Kielenhuollon polkua, josta kiitos Piia Postille.
  • Yksilöllisen opetuksen pohjana itselläni toimii parhaiten oma sähköinen opetusmateriaali, jota kokoan Sä osaat! -opetusblogiin.
  • Tämänhetkisestä kolmesta viikkotunnista yksi on aina opettajajohtoinen ja kaksi yksilöllistä työskentelyä. Opettajajohtoisten tuntien aikana tutustutaan uusiin asiakokonaisuuksiin ja käydään läpi kunkin sisällön perusasiat.
Pikku hiljaa oppilaat ovat ymmärtäneet, mistä tässä kaikessa on kysymys. Että yläkoulussa opettaja ei seuraa jokaisen oppilaan jokaista liikettä, ja vastuu omista töistä ja niiden etenemisestä on oppilaalla itselllään. Myös pikku hiljaa minä olen oppinut, mistä on kysymys. Ensimmäiset teemajaksoni sisälsivät tehtäviä ja monisteita. Nopeasti etenevän oppilaan palkinto oli saada lisää tehtäviä. Aika nopeasti ymmärsin, ettei se toimi. Nyt pyrin rakentamaan teemajaksoihin enemmän valinnaisuutta ja toiminnallisuutta. Perustehtävillä hankitaan perustiedon aiheesta, seuraavilla tasoilla sovelletaan omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Se palkitsee.”