TVT-oppaita

Sähköiset kokeet ja materiaalit

Opettajan tvt-työkirja

Mediakasvatuksen hyviä käytäntöjä kehittämässä

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö kielten opetuksen ja oppimisen tukena (s.78-95)

Kieliverkoston Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehden marraskuun teemanumeron aiheena ovat kielten oppimistulosten arvioinnit. Numeron ovat toimittaneet Marita Härmälä ja Raili Hildén.
  •   Artikkeli: Taina Salonen: Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

http://www.kieliverkosto.fi/article/venajan-kieli-ja-tvtn-kayttomahdollisuudet/