Tuutoropettajat apuna arjessa

Virtaa digiloikasta -hanke on Hämeenkyrön perusopetuksen digiopetuksen kehittämiseen tähtäävä hanke ja saa rahoituksensa Opetushallitukselta. Hankkeen tarkoitus on kasvattaa opettajien digitaitoja ja rohkaista jokaista löytämään omaan työhönsä sopivat digitaaliset välineet ja käytännöt. Taitojen kasvattamisessa hyödynnetään omasta koulusta löytyvää osaamista ja vertaistukea.

Tammikuussa 2017 kartoitettiin perusopetuksen opettajista ne, joilla oli taitoa, halua ja innostusta lähteä tukemaan kollegoja digiloikassa. Kantavana ajatuksena oli alusta asti myös se, että loikkaa ei oteta teknologia edellä vaan painotetaan pedagogista osaamista ja tekniikan kytkemistä jo jokaisella olemassa oleviin taitoihin. Alkukartoituksen jälkeen päätettiin valita sekä ala- että yläkoulusta vastaavat digituutorit, joilla oli vahva kokemus sekä erilaisista sovelluksista että niiden käyttämisestä omassa opetuksessa. Vastaavat tuutorit toimivat omalla työpaikallaan tuutoropettajina, mutta liikkuvat tarpeen mukaan myös muissa kouluissa opastamassa opettajia digitaitoihin, Vastaavien tuutoreiden lisäksi jokainen alakoulu sai oman tuutoropettajan, jonka tehtäviin kuuluu oman koulun opettajien ohjaaminen ja opettaminen.

Kevään aikana toiminta haki vielä muotoaan. Yläkoulussa tuutoreiden avulla harjoiteltiin ainakin Seppo-pelialustan ja Google Classroomin käyttöä, alakouluissa työn alla oli jo yläkoululle tutun Office365-palvelun käyttäminen. Loikan askeleita on siis haettu ja otettu!