Digipassi

digipassi

Hämeenkyrön Yhteiskoulussa noudatetaan Tampereen OPS agenttien luomaa TVT-ohjeistusta. Tämän pohjalta oppilaat suorittavat digipassin, johon on kirjattu eri luokka-asteille asetetut tavoitteet. Digipassin avulla nämä tavoitteet tulevat näkyviksi niin eri oppiaineiden opettajille, oppilaille sekä heidän huoltajilleen. Suunnitelman ja passien tavoitteet tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.

DIGIPASSI